Szolgáltatásaink, feladataink

 

Közös képviselet feladata


 • a Társasházi Törvényben megszabott közgyűlések előkészítése, megtartása,
 • javaslatok a Számvizsgáló Bizottság és a Tulajdonosok felé a következő évi költségvetésre és a közös költség összegére,
 • folyamatos kapcsolattartás a Számvizsgáló Bizottsággal, rendszeres riportok, melyből az SZVB pontos és folyamatos képet kap a társasház pénzügyi helyzetéről, a házban történt eseményekről, karbantartások, üzemeltetési feladatot ellátók ellenőrzéséről
 • rendszeres,- havi, negyed évenkénti- közmű-előleg és fogyasztás alapú elszámolás, közmű óraleolvasásokra alkalmazott módszer összetett: az üzemeltető által személyesen - előre a tulajdonossal egyeztetett időben - olvasva, e-mailen bejelenthető óraállások, a társasházi web oldalon bejelenthető mérő állások, valamint az SzMSz-ben lefektetett szabályok szerint.
 • hátralékkezelés (kiemelten kezelendő a gyakorlati tapasztalatok alapján)
 • pénzügyi tervkészítés, kiadások és bevételek évközi követése,
 • SZMSZ felülvizsgálat,
 • szolgáltatások beszerzése, versenyeztetés

Könyvelési feladatok

 • átlátható, naprakész, könyvelés,
 • az SZVB részére rendszeresen biztosítunk adatokat,
 • közös költség befizetésének folyamatos nyilvántartása tulajdoni hányadok szerint (a lakások és egyéb helyiségek szempontjából is),
 • bevételszámlák és kiadásszámlák költségnemenként,
 • tartalékszámlák beleértve a befektetéseket is, biztosítási károk bevételei,
 • a közös költség és elszámolási eredmények banki mozgásainak elkönyvelése,
 • a pontos befizetések felügyelete
 • a külön tulajdonra vonatkozó közműfelhasználás havi/negyedéves/éves elszámolása,
 • a közüzemi díjak év közbeni áremelése esetén javaslattétel a közös költség összegének - maximálisan az áremelés százalékos arányával megegyező mértékű - emelésére,
 • a rendkívüli fizetendők kiszámítása, fizetésére való felszólítás, megfizetésének ellenőrzése,
 • a társasház Éves Beszámolójának, elszámolásának elkészítése,

Műszaki feladatok

 • Átvétel után: műszaki bejárás, feladatok meghatározása,
 • tervezett megelőző karbantartások felülvizsgálata, ütemezése,
 • eszközleltár,
 • a házzal szerződött műszaki vállalkozók koordinálása.