Bemutatkozás


 

Egy szakmailag felkészült csapatot ajánlunk Önöknek, mely képes eleget tenni a pénzügyi, számviteli, műszaki, adó- és egyéb szakmához tartozó törvényi előírásoknak (ügyfélkapun történő adatszolgáltatás).

A társasházak jogi képviseletét a társasházi törvényben előírtaknak megfelelően, mint közös képviselő, azon túlmenően a közgyűlés eseti megbízása alapján jogászi háttérrel külön díjazásért bonyolítjuk.

A társasházak kezelésével kapcsolatos könyvelést a "WEBHÁZMESTER" társasházkezelő programmal végezzük, a társasházuk könyvelésébe előre egyeztetett időpontban minden tulajdonostárs betekinthet. A tulajdonosokat befizetéseikről, egyéni számlájukról negyedévente értesítjük.

Minden évben május 31-ig az évi elszámoló közgyűlést a társasházi törvénynek megfelelőmódon megtartjuk.

A közös költség meghatározása

Minden esetben a társasház műszaki állapotának és az üzemeltetési ráfordítások figyelembe vételével kerül meghatározásra az optimális fenntartási költség.

Az üzemeltetési költségeknél a tényleges fogyasztáson alapuló költségbeállítást alkalmazzuk, amelyet kiegészítünk a rendszeresen felmerülő kiadásokkal.

(pl.: házgondnok, kertész, gyorsszolgálati díj, központi berendezések karbantartási és ellenőrzési díja, képviseleti díj, stb.).

A költségvetések elkészítésénél természetesen számítunk a számvizsgáló bizottság tudására, javaslataira és segítségére.

Javaslatokat teszünk a közgyűlésnek a sürgős vagy esetlegesen halasztható műszaki feladatok végrehajtására, amelyet a határozatoknak megfelelően elvégeztetünk.

Részletes ajánlatunk a következő:


1., meglévő bérleti szerződések felülvizsgálata, amennyiben szükséges új szerződések megkötésével biztosítjuk a bérbeadást és az ehhez szükséges számlázási feladatokat elvégezzük.


2., saját kivitelezői háttérrel rendelkezünk, azonban figyelembe vesszük a lakóközösség által már elvégeztetett munkák garanciáját.

3., a szolgáltatókkal kötött szerződésekben foglaltakat betartjuk, illetve ha szükséges az új szerződéseket megkötjük.


4., a fizetési morál javítása érdekében az új társasházi törvényben foglaltaknak megfelelően a fizetési meghagyás és a három hónapot meghaladó közös költséggel hátralékban lévők esetében a jelzálog bejegyzése iránt intézkedünk.


5., időszakonként - előzetes egyeztetés és tájékoztatás mellett - a lakásokban a vizes berendezések állapotának felülvizsgálatát megszervezzük.


6., az elszámolások esetében az alábbiakat ajánljuk:

- a közös költséget a társasház nevére szóló csekken vagy átutalással kell befizetni

- a számvizsgáló bizottság részére - felülvizsgálati időponttól függően - a felmerült
költségeket közérthető formában adjuk meg

- az egyéni befizetésekről a számvizsgáló bizottságot negyedévente tájékoztatjuk


7., javaslatokat teszünk a társasház esetleges felújítási alapjának felhasználására, lekötésére, magasabb kamatok, bevételek megszerzésére. A takarékossággal olyan megoldást kínálunk, amellyel állami támogatás, pályázat igénybe vehető

Törekvésünk, hogy a 2003.évi CXXXIII. társasházi törvényben foglaltakkal összhangban - szükség esetén - az Alapító Okirat módosítását bonyolítsuk, Szervezeti és Működési Szabályzatot készítsünk képviselve és ezzel elősegítve a tulajdonosok érdekeit.

ÉLŐ-TÉR KFT.

CÍM: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 3.

TELEFONSZÁM: 06 30/906-2001 ; (06 1) 787-3256

EMAIL: eloterkft@eloterkft.hu

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: SZŐKE LÁSZLÓNÉ