Adatvédelmi nyilatkozat


Adatainak kezelésével kapcsolatosan, irodánkon részletes felvilágosítást biztosítunk. Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 1076 Budapest, Thököly út 3. Ügyfélfogadás: kedd: 10:00-16:00-ig, csütörtök :12:00-16:00-ig .Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal.

Elérhetőségünk:

Email: elo.ter.kft@gmail.com

Telefonszámunk: 061 787-3256

Mobil: 06/30 906-2001

Az adatkezelés és adatközlés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a.

Az adatkezelés

Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A kezelt adatok körének megnevezése:

• A felhasználó által önkéntesen megadott email cím, valamint a Társasháza címe.

• A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb adatokkal. A felsorolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetősége).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató, azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó jogosultságát a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A személyes adatok törlése

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatközlés

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a meghatározza a közös képviselő által készítendő éves elszámolás kötelező tartalmi elemeit. Abból a célból, hogy a tulajdonosok ne csak évente egyszer láthassák át a Társasházuk anyagi helyzetét, az említett törvényben részletezett tartalmakat havi frissítésben elérhetővé tesszük a tulajdonosok számára. Az adott tulajdonos csak a saját Társasháza adatait láthatja!

A közölt adatok a következők:

1. Az éves beszámolóhoz szükséges dokumentumok (Éves költségek jogcímenként, Éves költségek bizonylatonként Tulajdonosi egyenlegek)

2. Társasházi dokumentumok (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Biztosítási Kötvény, esetlegesen előforduló egyéb, a Társasház tulajdonosai számára fontos dokumentumok)

3. Társasház pénzügyi dokumentumai (Banknapló, Pénztárnapló, Számlaforgalom, Rezsicsökkentési hirdetmény)

4. Tulajdonosi folyószámla egyenlegek (kötelezettségek, befizetések, egyenlegek)

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a megadott elérhetőségeken.